Den Norske Kirke
Den Norske Kirke
Slå opp i kirkebyggdatabasen
Dersom du er født i 2010 kan du nå melde deg på som konfirmant i Skiptvet! 
Les mer
Menighetens årsmøte ble avholdt på Misjonshuset søndag 11. juni 2023 med 19 stemmeberettigede medlemmer til stede. Her finner dere protokoll fra møtet, samt årsmeldinger, regnskap og revisjonsbretning!
Les mer
Alpha-kurs
Velkommen til Alpha-kurs på Misjonshuset!
Les mer
Vedlagt finner dere protokoll fra menighetens årsmøte, som ble avholdt på Misjonshuset 29. mai.
Les mer
Om narsissisme og solidaritet
Hvert år feirer vi gudstjeneste i Skiptvet kirke 1 mai. I savnet av gudstjenesten har jeg skrevet en tale til dagen:
Les mer
Vi har åpent for dåp!
Bønnekrukken i våpenhuset
Velkommen til småbarnssang i Skiptvet menighet!
Utdeling av 4 års bok i Skiptvet kirke
Søndag 4.september kl.11.00 er det Sprell levende gudstjeneste med utdeling av 4 års bok. Det blir dåp, sang av Skiptvet Barnegospel og etter gudstjenesten serveres det kirkekaffe. Velkommen!! Onsdag 31.august inviteres 4 åringene med foresatte til Skiptvet kirke kl.17.30. Påmelding til post@skiptvet.kirken.no Håper vi sees!!
Les mer
Heldigvis er de fleste kirkelig handlinger og tjenester gratis for Skiptvets innbyggere. Imidlertid er det noen tjenenester som er belagt med en avgift for å dekke våre utgifter. En oversikt over disse finner dere i vedlegget.
Les mer
I menighetsrådets møte 19. oktober ble det nye menighetsrådet i Skiptvet konstituert. Det ble valgt ledere og nestledere for første funksjonsår. Rådet vedtok at man forsetter praksisen med å velge leder og nestleder av menighetsrådet, og leder og nestleder av fellesrådet. Man forsetter også praksisen med at 1. og 2. varamedlem møter fast i rådene.
Les mer
Fra mandag 13. juni 2022 gjelder ny forskrift om gravplassvedtekter for gravplassen i Skiptvet. Forskriften finnes vedlagt. Ved spørsmål kan kirkevergen kontaktes.
Les mer
Fra bibel.no
Les mer
Jun30
Søndag 30. juni, 2024
11:00 Fellesgudstjeneste
Vel møtt til fellesgudstjeneste i Skiptvet kirke.
 
Jul21
Søndag 21. juli, 2024
11:00 Fellesgudstjeneste
Vel møtt til fellesgudstjeneste i Skiptvet kirke.
Jul29
Mandag 29. juli, 2024
18:00 Fellesgudstjeneste Olsok
Vel møtt til fellesgudstjeneste på bygdetunet i Skiptvet.
 
Powered by Cornerstone