Den Norske Kirke
Den Norske Kirke
Slå opp i kirkebyggdatabasen
Vår menighetspedagog skal ha svangerskapspermisjon, og i den forbindelse søker vi etter hennes vikar i 80 % stilling. Vikariatets varighet er ca. 9 måneder.
Les mer
Resultatet av valg til nytt menighetsråd i Skiptvet er nå klart. Vi vil rette en stor takk til alle som har stilt som kandidater, til alle dere som har stemt, til alle ansatte, medlemmer av menighetsråd og fellesråd og frivillige som har arbeidet med valget og ikke minst til nominasjonskomiteen som har gjort en kjempejobb med å finne gode kandidater.
Les mer
Menighetens årsmøte ble avholdt på Misjonshuset søndag 11. juni 2023 med 19 stemmeberettigede medlemmer til stede. Her finner dere protokoll fra møtet, samt årsmeldinger, regnskap og revisjonsbretning!
Les mer
Babysang
Velkommen til babysang høsten 2023!
Les mer
Alpha-kurs
Velkommen til Alpha-kurs på Misjonshuset!
Les mer
Vedlagt finner dere protokoll fra menighetens årsmøte, som ble avholdt på Misjonshuset 29. mai.
Les mer
4- årsboka!
Velkommen til deg som blir 4 år i år! Nå er det endelig din tur til å få 4-årsboka!
Les mer
Om narsissisme og solidaritet
Hvert år feirer vi gudstjeneste i Skiptvet kirke 1 mai. I savnet av gudstjenesten har jeg skrevet en tale til dagen:
Les mer
Vi har åpent for dåp!
I menighetsrådets møte 19. oktober ble det nye menighetsrådet i Skiptvet konstituert. Det ble valgt ledere og nestledere for første funksjonsår. Rådet vedtok at man forsetter praksisen med å velge leder og nestleder av menighetsrådet, og leder og nestleder av fellesrådet. Man forsetter også praksisen med at 1. og 2. varamedlem møter fast i rådene.
Les mer
Fra mandag 13. juni 2022 gjelder ny forskrift om gravplassvedtekter for gravplassen i Skiptvet. Forskriften finnes vedlagt. Ved spørsmål kan kirkevergen kontaktes.
Les mer
Heldigvis er de fleste kirkelig handlinger og tjenester gratis for Skiptvets innbyggere. Imidlertid er det noen tjenenester som er belagt med en avgift for å dekke våre utgifter. En oversikt over disse finner dere i vedlegget.
Les mer
Fra bibel.no
Les mer
Des5
Tirsdag 5. desember, 2023
08:30 Morgenbønn
Vel møtt til morgenbønn i kirken.
 
Des10
Søndag 10. desember, 2023
11:00 Gudstjeneste
Vel møtt til gudstjeneste 2.søndag i advent.
19:00 Julekonsert
Vel møtt til julekonsert. Skiptvet sangkor og Skiptvet musikkorps deltar m/sangsolist Mariann Bramnes. Andakt v/ Harald Frorud
 
Des17
Søndag 17. desember, 2023
11:00 Gudstjeneste
Vel møtt til gudstjeneste 3. søndag i advent.
Des24
Søndag 24. desember, 2023
14:30 Julegudstjeneste
Vel møtt til julegudstjeneste.
 
Powered by Cornerstone