Du er herHjem>om Skiptvet menighet>Menighetsrådet

Menighetsrådet

Skiptvet menighetsråd 2023 - 2027

Medlemmer i Skiptvet menighetsråd med fellesrådsfunksjon 2023 - 2027 er:

Roger Nandrup Pettersen - leder i menighetsrådet

Øistein Svae - leder i fellesrådet

Wenche Pedersen Dahl - nestleder i menighetsrådet

Inger Nina Foss - nestleder i fellesrådet

Sofie Bogen

Einar Tjelle

Soknepresten

Lise Skogstad Loftsgaard - 1. vara

Grethe Monica Bogen - 2. vara

Arne Christian Christiansen - 3.vara

Marit Helen Karterud - 4. vara

Leif Tjernsbekk - 5. vara

 

Prost Kjartan Bergslid er biskopens representant i fellesrådet (Fungerende sokneprest er vararepresentant)

Kommunens representant og vararepresentant til fellesrådet velges senere.

Powered by Cornerstone