Du er herHjem>Kontakt

Kontakt

Skiptvet menighetskontor, Skiptvet kirke og kirkegård.

ADRESSE, KIRKE OG KAPELL: KIRKEBAKKEN 3, 1816 SKIPTVET

BESØKSADRESSE MENIGHETSKONTOR: STORVEIEN 26, 1816 SKIPTVET

POSTADRESSE:

Postboks 34 1806 Skiptvet.

Tlf. 69 80 80 75

Kontonummer for å gi din gave til menighetens arbeid: 1100 45 00212. evt. VIPPS til Skiptvet kirke


ÅPNINGSTIDER:

Menighetskontoret er åpent onsdag 10.00 - 15.00 og fredag kl. 09.00-14.00.

Utenom kontorets åpningstid kan våre ansatte kontaktes på mobiltelefon.

Prestenes beredskapstelefon for Vestre Borgesyssel prosti er tilgjengelig tirsdag til fredag fra kl. 17.00 til 8.00. Hele lørdag, søndag og mandag.


E-POST OG TELEFONNUMMER:

Menighetssekretær/kontor : e-post post@skiptvet.kirken.no Telefon 69 80 80 75

Fungerende sokneprest: e-post: ruth.rasmussen@so-hf.no Telefon: 69 80 80 75 Mobil 93 48 10 29.

Prestenes beredskaptelefon: Mob. 95444792

Kirkeverge: e-post: kirkeverge@skiptvet.kirken.no Telefon: 69 80 80 75 Mobil: 91 78 76 50

Kantor: e-post kantor@skiptvet.kirken.no Mobil: 92 44 8242

Menighetspedagog e-post menighetspedagog@skiptvet.kirken.no Telefon 69 80 80 75 Mobil: 40 03 45 84

Kirketjener: Mobil 90 75 50 47

Kirkegårdsarbeider: Mobil 90 54 65 16


Vis større kart

Powered by Cornerstone